Svět Perverze

POUZE PRO STARŠÍ 18-ti LET.

Perverz home


UPOZORNĚNÍ: Následující stránky obsahují sexuálně explicitní obrazové nebo slovní materiály, které by někoho mohly pohoršovat a jsou určeny výhradně pro osoby starší 18ti let (21, kde je to vyžadováno zákonem). Vstupem na následujcí stránky SOUHLASÍTE, že sexuálně orientované materiály zde obsažené, slouží jen pro Vaši osobní potřebu. Nepohoršují Vás a že zde vstupujete DOBROVOLNĚ. Rovněž souhlasíte, že neumožníte přístup ke zde vystaveným materiálům osobám mladším 18ti let. V případě, že se dostanete do rozporu s těmito pravidly, naše stránky prosím opusťte. 

 
Technicky zajišťuje: Topic Press s.r.o. , smsky@email.cz , Cena za SMS 30/50 Kč vč. DPH 20%. Od 18 let!